Polityka prywatności

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w zakresie korzystania ze strony internetowej https://www.zmianosfera.pl/.

2. Administratorem strony internetowej jest Joanna Malinowska, joanna@zmianosfera.pl.

3. Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.zmianosfera.pl/.

4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

 
§ 2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak dodanie komentarza czy wysłanie maila.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5. Użytkownikowi przysługują prawa do:
– wglądu do swoich danych osobowych,
– żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
– czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania bądź ich usunięcia w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe.

6. W celu modyfikacji bądź usunięcia danych osobowych Administrator zwraca się z prośbą do Użytkownika o wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres joanna@zmianosfera.pl.

7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych hostingodawcy (OVH Sp. z o.o.).

§ 3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, cookies YouTube (embedowane filmy na stronie), cookies wtyczki społecznościowej.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.